Commissioning

Terug naar de expertises

Commissioning is een systematisch proces waarbij installaties worden geïnstalleerd en geconfigureerd en vervolgens presteren in overeenstemming met de ontwerpuitgangspunten en het Programma van Eisen van de klant/gebruiker.

Definitie van commissioning volgens AMPP Industrial Automation: installaties inspecteren, testen en optimaal inregelen onder bedrijfscondities met als doel een goede prestatieborging van de installaties, wat een optimale werking garandeert. Met het oog hierop worden vanaf de ontwerpfase de uitgangspunten vastgelegd (gedocumenteerd) en worden de prestaties in de constructiefase en bij oplevering gecontroleerd.

Doelstellingen van commissioning in de ontwerpfase zijn:

  • Ontwerp- en operationele uitgangspunten duidelijk documenteren
  • In de ontwerpfase aanbevelingen communiceren die bijdragen aan de ontwikkeling van de commissioning en wijzigingen in de uitvoeringsfase voorkomen
  • Zekerstellen dat de uitvoeringsfase van de commissioning juist is beschreven in de uitvoeringsdocumenten

Doelstellingen van commissioning in de uitvoeringsfase:

  • Zekerstellen dat systemen en materialen op de juiste wijze worden geïnstalleerd en toegepast
  • De juiste werking van systemen en materialen gedurende de mogelijke bedrijfstoestanden zoals bedoeld in het ontwerp vastleggen
  • Complete onderhouds- en bedrijfsvoorschriften verstrekken
  • Eigenaar/gebruiker (of zijn personeel) voldoende instrueren/opleiden