Visualisatie

Terug naar de expertises

Een goede visualisatie maakt de bediening van een installatie goed beheersbaar. De continuïteit van het proces wordt zo gewaarborgd. Visualisatie is mogelijk door middel van HMI (Human machine interface) of SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). De keuze is afhankelijk van de gewenste bediening en visualisatie.

HMI:
Met behulp van HMI kan informatie uit de PLC op een zogenoemd Operator Panel worden weergegeven en kan informatie vanuit het paneel naar de PLC worden verzonden. Zo kan een fabriek schematisch worden weergegeven en kunnen bovendien alle procesgegevens getoond en zo nodig bediend worden.

SCADA:
SCADA (supervisory control and data aquisition) wordt gebruikt voor de bediening en visualisatie van processen. SCADA bestaat uit twee onderdelen: supervisory control en data acquisition. Dit betekent dat SCADA enerzijds verantwoordelijk is voor het visualiseren van projecten en anderzijds voor het verzamelen en opslaan van gegevens. Het centrale punt van het SCADA-systeem is de database met alle I/O-gegevens, grenswaarden, alarmen, tellers, berekeningen, enzovoort. De verschillende applicaties waaruit SCADA bestaat, maken gebruik van deze database.